THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TIẾN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐẢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN TIẾN
Họ và tên:
ĐOÀN TIẾN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 13
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ LANH 1986 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN DUY HƯNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN DUY LONG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ