THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐẠI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN THI
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐẠI
Họ và tên:
ĐOÀN ĐẠI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1981
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ SỞ 1925 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG PHU 1951 Đã mất
2 ĐOÀN ĐỨC 1962 Đã mất
3 ĐOÀN THỊ PHI KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ