THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐỨC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐẠI
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐỨC
Họ và tên:
ĐOÀN ĐỨC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ XOAN 1962 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRUNG QUÂN KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN QUỐC VIỆT KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ TRANG KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ ĐIỂM KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ