THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN THI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG PHÁT
Địa chỉ:
ĐOÀN THI
Họ và tên:
ĐOÀN THI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1928
Phần mộ:
Đồng Cấm
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THÁI THỊ KHIÊM KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HOÁT 1920 Đã mất
2 ĐOÀN ĐẠI 1924 Đã mất
3 ĐOÀN NĂM 1924 Đã mất
4 ĐOÀN THỊ NGHỆN KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ