THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐỀ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BẢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐỀ
Họ và tên:
ĐOÀN ĐỀ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1969
Phần mộ:
Nghĩa trang Liệt sỹ thuộc Mặt trận phía Nam
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ THU 1941 Đã mất
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ