THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TĨNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN YÊM
Địa chỉ:
ĐOÀN TĨNH
Họ và tên:
ĐOÀN TĨNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ THUỘC 1957 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC TIẾN 1978 Còn sống
2 ĐOÀN CHÍ CÔNG 1986 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ KHAI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ