THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN XUÂN PHÚC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN XUÂN NHÂM
Địa chỉ:
ĐOÀN XUÂN PHÚC
Họ và tên:
ĐOÀN XUÂN PHÚC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ DINH 1955 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC QUANG 1974 Còn sống
2 ĐOÀN VĨNH QUỲNH KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ TRÀ VINH 1977 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ