THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĨNH QUỲNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN XUÂN PHÚC
Địa chỉ:
ĐOÀN VĨNH QUỲNH
Họ và tên:
ĐOÀN VĨNH QUỲNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ THỦY KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN VĨNH HƯNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN ANH THƠ KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ