THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ANH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN VĂN HỨA
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ANH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ANH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ HOA KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HÀO KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ