THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG HOẠCH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG TẾ
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG HOẠCH
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG HOẠCH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ XUÂN NHÂM 1972 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NHẬT MINH 1998 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ THANH BÌNH KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ KHÁNH LINH KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ