THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN THƯỢNG HẢI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN SƠN HỒNG
Địa chỉ:
ĐOÀN THƯỢNG HẢI
Họ và tên:
ĐOÀN THƯỢNG HẢI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ XANH 1958 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THẾ ANH 1982 Còn sống
2 ĐOÀN PHƯƠNG NAM 1984 Còn sống
3 ĐOÀN NGỌC SƠN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ