THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN SƠN HỒNG
THỦY TỔ DÒNG HỌ - Đời 9
Địa chỉ:
ĐOÀN SƠN HỒNG
Họ và tên:
ĐOÀN SƠN HỒNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2010
Phần mộ:
Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ VÂN 1931 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THƯỢNG HẢI KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ HÀ KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ HIẾN KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ