THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG THÓC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TIÊU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG THÓC
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG THÓC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ MIÊU 1946 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐƯỜNG 1975 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG TRƯỜNG 1981 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ THUẬN KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Quang Thóc tham gia quân đội, phục vụ chiến đấu ở các chiến trường A, B. Là thương binh hạng 4. Ông  được thưởng nhiều huân, huy chương như: Huân chương kháng chiến vẻ hang, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông là người nhiệt tình, tận tâm với công việc của họ. Nay dẫu tuy tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nhưng Ông vẫn tâm huyết, tận tình tham gia gương mẫu trong Hội đồng gia tộc..