THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TIÊU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TAM
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TIÊU
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TIÊU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1992
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 1910 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG CHỈNH 1929 Đã mất
2 ĐOÀN QUANG THÓC 1944 Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ THANH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ