THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG QUẢNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẤU
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG QUẢNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG QUẢNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2004
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ THANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐỒNG 1980 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG KHỞI 1982 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HÀNH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ