THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG KHỞI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG QUẢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG KHỞI
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG KHỞI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ NHÀN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG UY KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ HẰNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ LINH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ