THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐỒNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG QUẢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐỒNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐỒNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THỊ ANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUỐC HUY KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG HOÀNG KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN QUANG HƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN QUANG KHỞI KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ