THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG NAM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN DÁNH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG NAM
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG NAM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC HIỂN 1993 Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC ĐẠT 1996 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ