THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC ĐẠT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG NAM
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC ĐẠT
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC ĐẠT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ TRÚC THÙY KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ