THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG HƯNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN MIÊN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG HƯNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG HƯNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2019
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THÁI THỊ ĐANH 1949 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG TUẤN KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN QUỐC NAM 1977 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Quang Hưng, con trai trưởng của Ông Đoàn Miên là người được đào tạo cơ bản.

Năm 1967, tốt nghiệp tại Trường Cấp 3 Hương Sơn,  Ông được cử sang học tại Học viện Phòng không Không quân tại Liên Xô.

Năm 1973, về nước, Ông được phân công công tác tại Quân chủng Phòng không- Không quân.

Năm 1987, Ông được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ của Học viện  Phòng không- Không quân. Năm 2004, Ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.