THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUỐC NAM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG HƯNG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUỐC NAM
Họ và tên:
ĐOÀN QUỐC NAM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐÀO THỊ HÀ 1981 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ANH 2015 Còn sống
2 ĐOÀN HẢI VÂN 2013 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ