THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN MIÊN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THƠN
Địa chỉ:
ĐOÀN MIÊN
Họ và tên:
ĐOÀN MIÊN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1983
Phần mộ:
Đồng Trám
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 CHÍNH THẤT ĐOÀN THỊ EM 1928 Đã mất
2 THỨ NHẤT NGUYỄN THỊ CHÂU 1944 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HƯNG 1947 Đã mất
2 ĐOÀN NHẬT LỆ 1949 Đang xác định
3 ĐOÀN NHẬT TIẾN 1953 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Miên là người tham gia cách mạng sớm.

Năm 1945, ông tham gia Thanh niên cứu quốc.

Năm 1946, vào ĐCSVN và năm 1948 làm việc tại Văn phòng Huyện ủy Hương Sơn.

Năm 1950, được điều động vào quân đội, tham gia kháng chiến chống Pháp tại chiến trường Trung và Thượng Lào, được phong hàm Thượng úy

Từ năm 1958 công tác tại Trường SQPK  

Năm 1968, ông chuyển ngành làm việc tại Bộ Tài Chính.

Năm 1978, chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Dầu Khí.

Năm 1982, Ông nghỉ hưu và về sống tại quê nhà.

Ông Đoàn Miên là người sống gương mẫu, thân tình, quan tâm việc họ.