THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG HÀ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG MẠNH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG HÀ
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG HÀ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐỖ THANH HIỀN 1967 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HUY 1975 Còn sống
2 ĐOÀN BÁCH HUY KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ HẰNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ