THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG MẠNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG LỤC
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG MẠNH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG MẠNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2021
Phần mộ:
CH SEC
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 CHÍNH THẤT PHAN THỊ HÒA KHÔNG RÕ Đang xác định
2 THỨ NHẤT NGUYỄN THỊ MINH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HÀ 1957 Đang xác định
2 ĐOÀN TỬ LONG 1951 Đang xác định
3 ĐOÀN NGỌC SƠN 1959 Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ