THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ANH PHƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÀI
Địa chỉ:
ĐOÀN ANH PHƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN ANH PHƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ LÝ 1989 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HỒNG QUÂN 2011 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ