THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG CÚC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG SỸ
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG CÚC
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG CÚC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1999
Phần mộ:
Đá Trồng
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ XANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC LUẬN 1963 Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ NHO KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ BÍCH KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ BÌNH KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ THUẬN KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN THỊ XOAN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ