THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC LUẬN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG CÚC
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC LUẬN
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC LUẬN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ DƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG SƠN 1991 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG PHỐ 1993 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ