THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ẤT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ÁT
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ẤT
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ẤT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VÕ THỊ ẤT KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG CHÂN KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG ĐÍNH KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ HAI KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HÀ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ