THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ÁI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CÁN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ÁI
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ÁI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THÁI THỊ NHẤT KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG TOẢN 1897 Đã mất
2 ĐOÀN QUANG ĐÍNH 1900 Đã mất
3 ĐOÀN TRỌNG BẢY KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ KẾ KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ