THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG TOẢN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ÁI
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG TOẢN
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG TOẢN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1954
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ CHÍNH KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ LƯỢNG KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ THÀNH KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ NHỎ KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN THỊ NIẾT KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ