THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG SƠN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC LUẬN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG SƠN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG SƠN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ HIỆP KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN MINH ĐỨC KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN HUYỀN MY KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ