THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC LỢI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC TƯ
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC LỢI
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC LỢI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 CHÍNH THẤT UÔNG THỊ LIÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
2 THỨ NHẤT CAO THỊ AN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC HƯNG 1986 Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC NGUYÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN NGỌC TUẤN KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN NGỌC TÚ KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ HƯỜNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ