THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC HƯNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC LỢI
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC HƯNG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC HƯNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ HỒNG KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC KHOA KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ LINH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ