THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC LÂM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC SÁNH
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC LÂM
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC LÂM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ BẰNG KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN CAO SƠN 1990 Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ