THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN MINH ĐĂNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN DANH TRỌNG
Địa chỉ: Xóm Tàu Sơn, xã Sơn Thủy (nay là xã Kim Hoa)
ĐOÀN MINH ĐĂNG
Họ và tên:
ĐOÀN MINH ĐĂNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 2
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1712
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN MINH QUÝ 1650 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ TỊNH KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ LIÊN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ