THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN CẦN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN THỤY LIÊN
Địa chỉ:
ĐOÀN CẦN
Họ và tên:
ĐOÀN CẦN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1992
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VÕ THỊ ĐÀI 1921 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC THỰ 1938 Đang xác định
2 ĐOÀN NGỌC QUANG 1957 Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ HUỆ KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HÀ KHÔNG RÕ Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ DUNG KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Cần, sinh 1917 mất 1992.

Từ năm 1937 - 1945, ông là nhân viên Hỏa xa ở Huế, Quảng Nam.

Từ năm 1946 - 1977, dạy học ở huyện Hương Khê, Đức Thọ và Hương Sơn.

Ông được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chống Mỹ cứu nước.

 Ông Đoàn Cần có cuộc sống liêm khiết, mẫu mực.