THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC THỰ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẦN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC THỰ
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC THỰ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VÕ THỊ TOA KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ĐỨC NGUYÊN 1969 Đang xác định
2 ĐOÀN NGỌC BẢO 1975 Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ XUYẾN KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ DUYÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ