THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC QUANG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN CẦN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC QUANG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC QUANG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
ĐANG XÁC ĐỊNH
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC THÀNH 1990 Còn sống
2 ĐOÀN PHƯƠNG THẢO KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ