THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ANH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN DƯƠNG TRAI
Địa chỉ:
ĐOÀN ANH
Họ và tên:
ĐOÀN ANH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ HIỀN 1944 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG HÀO 1970 Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC THẠCH 1972 Còn sống
3 ĐOÀN NAM VIỆT 1975 Còn sống
4 ĐOÀN THỊ HÒA KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ