THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN DƯƠNG TRAI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN LÀI
Địa chỉ:
ĐOÀN DƯƠNG TRAI
Họ và tên:
ĐOÀN DƯƠNG TRAI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1952
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ CƯU 1922 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ANH 1943 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ HƯỜNG 1949 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ