THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NAM VIỆT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ANH
Địa chỉ:
ĐOÀN NAM VIỆT
Họ và tên:
ĐOÀN NAM VIỆT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 13
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 VÕ THỊ THÚY 1978 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TIẾN DŨNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN TIẾN VINH KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ