THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĨNH TỰU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC KINH
Địa chỉ:
ĐOÀN VĨNH TỰU
Họ và tên:
ĐOÀN VĨNH TỰU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ CHÂU 1956 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC KHOA KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HẰNG 1982 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ