THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC KINH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC HIÊNG
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC KINH
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC KINH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1986
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ BÉ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG SÁCH KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN VĨNH TỰU 1952 Đã mất
3 ĐOÀN THỊ THU 1947 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ