THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĂN NHUNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN KHẮC LẠNG
Địa chỉ:
ĐOÀN VĂN NHUNG
Họ và tên:
ĐOÀN VĂN NHUNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ ĐẠM 1967 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN DŨNG KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ VINH CHI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ