THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĂN CỬU
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG DU
Địa chỉ:
ĐOÀN VĂN CỬU
Họ và tên:
ĐOÀN VĂN CỬU
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2005
Phần mộ:
Đá Trồng
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 1934 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG TIẾN KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN TÂM DUYẾN 1961 Đang xác định
3 ĐOÀN QUỐC HÙNG 1971 Còn sống
4 ĐOÀN THỊ NHU MỲ 1963 Đang xác định
5 ĐOÀN THỊ LÊ NA 1968 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Minh Cửu (1937- 2005). Lúc nhỏ có theo học chữ Quốc ngữ. Vốn có tư chất thông minh nên dẫu thời gian theo học không nhiều Ông vẫn có trình độ tốt.

Ông là người chăm lo việc họ một cách chu đáo.

Nhất là vào các kỳ tế lễ, Ông thường xuyên động viên con cháu chăm lo dọn dẹp nhà thờ.

Vào những năm cuối đời sức khỏe giảm sút, Ông vẫn thường xuyên lui tới nhà thờ.

Ông cũng đóng góp một số tư liệu cho cuốn gia phả.