THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TIẾN VĨNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THỬ
Địa chỉ:
ĐOÀN TIẾN VĨNH
Họ và tên:
ĐOÀN TIẾN VĨNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ KIM NGỌC 1985 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG HOÀNG 2016 Còn sống
2 ĐOÀN PHƯƠNG ANH 2011 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ