THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN THỊ TỊNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN A
Địa chỉ:
ĐOÀN THỊ TỊNH
Họ và tên:
ĐOÀN THỊ TỊNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ