THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUỐC TƯỜNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG KHƯƠM
Địa chỉ:
ĐOÀN QUỐC TƯỜNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUỐC TƯỜNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ ĐANH 1968 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUỐC CHUNG 1995 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG 1991 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ THỦY 1993 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ