THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG KHƯƠM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THOONG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG KHƯƠM
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG KHƯƠM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1984
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 BÙI THỊ NGA 1925 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN KIM KHÁNH 1963 Đang xác định
2 ĐOÀN QUỐC TƯỜNG 1968 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ