THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TOÀN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN MÂN
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TOÀN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TOÀN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ CHẤN 1967 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ĐỨC NHÂN 1992 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ QUÝ 1993 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ